A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat radzyński 

radzyński
brak 2.48% 3.01% 3.54% 4.07% 4.60% 5.13% 5.66% 6.19% 6.72% 7.25%
danych 3.00% 3.53% 4.06% 4.59% 5.12% 5.65% 6.18% 6.71% 7.24% 7.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:614
% 5.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  245  7.78
Borki 4 852  982  981  928  23  2.48
Czemierniki 3 672  957  957  911  41  4.50
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  68  5.74
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  40  5.00
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  93  7.31
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  47  4.18
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  57  5.82
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  614  5.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 233 37.95 2.25
SŁOWIK Katarzyna Danuta 20 3.26 0.19
DEMCZUK Andrzej Marcin 28 4.56 0.27
POPEK Amadeusz Jan 21 3.42 0.20
HOŁOWNIA Magdalena 28 4.56 0.27
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 14 2.28 0.14
BIŁANT Paweł 7 1.14 0.07
BOLIBOK Małgorzata 7 1.14 0.07
KEMPISTY Monika Katarzyna 5 0.81 0.05
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 251 40.88 2.42