A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat rycki 

rycki
brak 7.46% 9.21% 10.95% 12.70% 14.45% 16.20% 17.94% 19.69% 21.44% 23.18%
danych 9.20% 10.94% 12.69% 14.44% 16.19% 17.93% 19.68% 21.43% 23.17% 24.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 802
% 16.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  231  7.46
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  195  17.27
Nowodwór 3 390  704  704  682  170  24.93
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  984  23.87
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  89  8.21
Ułęż 2 784  752  752  727  133  18.29
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  1 802  16.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 1 729 95.95 15.95
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 11 0.61 0.10
KAWA Franciszek Wiesław 10 0.55 0.09
MURAT Krystyna Anna 18 1.00 0.17
SZAWARSKA Janina 8 0.44 0.07
LIPKA Grzegorz Jerzy 7 0.39 0.06
GARBACZ Maria Halina 5 0.28 0.05
STRZELECKA Magdalena Natalia 3 0.17 0.03
DUBIEL Jacek 3 0.17 0.03
KOZIEŁ Krzysztof 8 0.44 0.07