A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat rycki 

rycki
brak 0.92% 1.00% 1.08% 1.17% 1.25% 1.33% 1.41% 1.49% 1.58% 1.66%
danych 0.99% 1.07% 1.16% 1.24% 1.32% 1.40% 1.48% 1.57% 1.65% 1.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:136
% 1.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  54  1.74
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  13  1.15
Nowodwór 3 390  704  704  682  1.17
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  44  1.07
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  10  0.92
Ułęż 2 784  752  752  727  0.96
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  136  1.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 62 45.59 0.57
MAŃKA Andrzej 22 16.18 0.20
TOBIASZ Violetta 9 6.62 0.08
BOREK Anna 4 2.94 0.04
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 8 5.88 0.07
CISAK Dorota 5 3.68 0.05
KRUPA Elżbieta 11 8.09 0.10
PASTERNAK Karol Jan 4 2.94 0.04
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 2 1.47 0.02
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 9 6.62 0.08