A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat rycki 

rycki
brak 4.52% 5.44% 6.36% 7.28% 8.20% 9.13% 10.05% 10.97% 11.89% 12.81%
danych 5.43% 6.35% 7.27% 8.19% 9.12% 10.04% 10.96% 11.88% 12.80% 13.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 073
% 9.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  231  7.46
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  67  5.93
Nowodwór 3 390  704  704  682  77  11.29
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  566  13.73
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  49  4.52
Ułęż 2 784  752  752  727  83  11.42
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  1 073  9.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 198 18.45 1.83
GOŁAWSKA Kazimiera 35 3.26 0.32
KURZĘPA Irena 25 2.33 0.23
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 11 1.03 0.10
CICHOSZ Wacław 4 0.37 0.04
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 21 1.96 0.19
SZYMAŃSKI Adam 744 69.34 6.86
CZARNACKA Agata Alicja 17 1.58 0.16
STACHURA Rafał Artur 6 0.56 0.06
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 12 1.12 0.11