A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat rycki 

rycki
brak 0.44% 0.97% 1.49% 2.02% 2.54% 3.07% 3.59% 4.12% 4.64% 5.17%
danych 0.96% 1.48% 2.01% 2.53% 3.06% 3.58% 4.11% 4.63% 5.16% 5.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:333
% 3.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  176  5.69
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  14  1.24
Nowodwór 3 390  704  704  682  0.44
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  110  2.67
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  13  1.20
Ułęż 2 784  752  752  727  17  2.34
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  333  3.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 215 64.56 1.98
KURCZUK Grzegorz 63 18.92 0.58
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 11 3.30 0.10
POZNAŃSKI Marek 10 3.00 0.09
LIPIŃSKA Paulina 14 4.20 0.13
PALONKA Marek Franciszek 3 0.90 0.03
WÓJCIK Dorota Ewa 5 1.50 0.05
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.30 0.01
POPIOŁEK Zofia 3 0.90 0.03
KABACIŃSKI Michał 8 2.40 0.07