A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat rycki 

rycki
brak 0.09% 0.14% 0.18% 0.23% 0.27% 0.32% 0.37% 0.41% 0.46% 0.50%
danych 0.13% 0.17% 0.22% 0.26% 0.31% 0.36% 0.40% 0.45% 0.49% 0.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 0.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  15  0.48
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  0.09
Nowodwór 3 390  704  704  682  0.15
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  15  0.36
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  0.18
Ułęż 2 784  752  752  727  0.55
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  38  0.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 15 39.47 0.14
PATYRA Elżbieta Beata 3 7.89 0.03
DZIUDZIK Sławomir Marian 4 10.53 0.04
WÓJCIK Michał Grzegorz 0 0.00 0.00
BANACH Janusz Wojciech 2 5.26 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 2.63 0.01
DEMCIW Monika 2 5.26 0.02
PIETRAŚ Jacek 3 7.89 0.03
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 5.26 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 6 15.79 0.06