A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat rycki 

rycki
brak 2.49% 2.92% 3.35% 3.78% 4.21% 4.64% 5.07% 5.50% 5.93% 6.36%
danych 2.91% 3.34% 3.77% 4.20% 4.63% 5.06% 5.49% 5.92% 6.35% 6.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:568
% 5.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  210  6.79
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  42  3.72
Nowodwór 3 390  704  704  682  17  2.49
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  230  5.58
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  35  3.23
Ułęż 2 784  752  752  727  34  4.68
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  568  5.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 250 44.01 2.31
SŁOWIK Katarzyna Danuta 52 9.15 0.48
DEMCZUK Andrzej Marcin 12 2.11 0.11
POPEK Amadeusz Jan 12 2.11 0.11
HOŁOWNIA Magdalena 21 3.70 0.19
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 21 3.70 0.19
BIŁANT Paweł 6 1.06 0.06
BOLIBOK Małgorzata 0 0.00 0.00
KEMPISTY Monika Katarzyna 2 0.35 0.02
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 192 33.80 1.77