A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat rycki 

rycki
brak 18.54% 21.20% 23.87% 26.53% 29.19% 31.86% 34.52% 37.18% 39.84% 42.51%
danych 21.19% 23.86% 26.52% 29.18% 31.85% 34.51% 37.17% 39.83% 42.50% 45.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:3 002
% 27.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  967  31.24
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  510  45.17
Nowodwór 3 390  704  704  682  200  29.33
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  950  23.05
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  201  18.54
Ułęż 2 784  752  752  727  174  23.93
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  3 002  27.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 1 252 41.71 11.55
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 173 39.07 10.82
ZAWIŚLAK Sławomir 42 1.40 0.39
MAZUREK Beata 106 3.53 0.98
GORAJEK Beata Anna 31 1.03 0.29
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 23 0.77 0.21
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 30 1.00 0.28
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 81 2.70 0.75
STAWIARSKI Jarosław Piotr 25 0.83 0.23
SADURSKA Małgorzata Barbara 239 7.96 2.21