A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 2.17% 2.37% 2.57% 2.77% 2.97% 3.17% 3.36% 3.56% 3.76% 3.96%
danych 2.36% 2.56% 2.76% 2.96% 3.16% 3.35% 3.55% 3.75% 3.95% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:329
% 2.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  180  2.17
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  50  3.30
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  47  2.89
Rybczewice 3 038  473  473  455  14  3.08
Trawniki 7 277  961  961  913  38  4.16
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  329  2.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 164 49.85 1.28
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 31 9.42 0.24
KAWA Franciszek Wiesław 14 4.26 0.11
MURAT Krystyna Anna 18 5.47 0.14
SZAWARSKA Janina 19 5.78 0.15
LIPKA Grzegorz Jerzy 12 3.65 0.09
GARBACZ Maria Halina 14 4.26 0.11
STRZELECKA Magdalena Natalia 22 6.69 0.17
DUBIEL Jacek 14 4.26 0.11
KOZIEŁ Krzysztof 21 6.38 0.16