A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 1.32% 1.78% 2.23% 2.69% 3.14% 3.60% 4.06% 4.51% 4.97% 5.42%
danych 1.77% 2.22% 2.68% 3.13% 3.59% 4.05% 4.50% 4.96% 5.41% 5.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:524
% 4.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  352  4.25
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  89  5.88
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  54  3.31
Rybczewice 3 038  473  473  455  1.32
Trawniki 7 277  961  961  913  23  2.52
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  524  4.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 154 29.39 1.20
MAŃKA Andrzej 269 51.34 2.10
TOBIASZ Violetta 11 2.10 0.09
BOREK Anna 16 3.05 0.13
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 11 2.10 0.09
CISAK Dorota 6 1.15 0.05
KRUPA Elżbieta 12 2.29 0.09
PASTERNAK Karol Jan 8 1.53 0.06
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 12 2.29 0.09
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 25 4.77 0.20