A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 0.22% 0.37% 0.53% 0.68% 0.84% 0.99% 1.14% 1.30% 1.45% 1.61%
danych 0.36% 0.52% 0.67% 0.83% 0.98% 1.13% 1.29% 1.44% 1.60% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 0.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  38  0.46
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  0.59
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  14  0.86
Rybczewice 3 038  473  473  455  1.76
Trawniki 7 277  961  961  913  0.22
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  71  0.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 12 16.90 0.09
PATYRA Elżbieta Beata 7 9.86 0.05
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 1.41 0.01
WÓJCIK Michał Grzegorz 5 7.04 0.04
BANACH Janusz Wojciech 4 5.63 0.03
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 2 2.82 0.02
DEMCIW Monika 2 2.82 0.02
PIETRAŚ Jacek 12 16.90 0.09
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 4 5.63 0.03
JAKUBCZAK Agnieszka 22 30.99 0.17