A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 6.20% 6.33% 6.45% 6.58% 6.70% 6.83% 6.96% 7.08% 7.21% 7.33%
danych 6.32% 6.44% 6.57% 6.69% 6.82% 6.95% 7.07% 7.20% 7.32% 7.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:887
% 6.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  572  6.91
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  113  7.46
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  101  6.20
Rybczewice 3 038  473  473  455  33  7.25
Trawniki 7 277  961  961  913  68  7.45
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  887  6.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 414 46.67 3.24
SŁOWIK Katarzyna Danuta 64 7.22 0.50
DEMCZUK Andrzej Marcin 33 3.72 0.26
POPEK Amadeusz Jan 38 4.28 0.30
HOŁOWNIA Magdalena 38 4.28 0.30
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 20 2.25 0.16
BIŁANT Paweł 8 0.90 0.06
BOLIBOK Małgorzata 15 1.69 0.12
KEMPISTY Monika Katarzyna 8 0.90 0.06
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 249 28.07 1.95