A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 8.13% 9.67% 11.21% 12.75% 14.29% 15.83% 17.37% 18.91% 20.45% 21.99%
danych 9.66% 11.20% 12.74% 14.28% 15.82% 17.36% 18.90% 20.44% 21.98% 23.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:2 447
% 19.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  1 949  23.53
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  185  12.22
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  142  8.72
Rybczewice 3 038  473  473  455  37  8.13
Trawniki 7 277  961  961  913  134  14.68
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  2 447  19.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Michał Tomasz 927 37.88 7.25
LIPIŃSKA Monika Maria 766 31.30 5.99
GRAD Mariusz 101 4.13 0.79
TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 31 1.27 0.24
GRABCZUK Krzysztof 220 8.99 1.72
BIELECKA Izabela 68 2.78 0.53
BRONIEWICZ Bogusław 9 0.37 0.07
WETOSZKA Krystyna 11 0.45 0.09
TARAS Mirosław Henryk 257 10.50 2.01
POŻAK Janusz 57 2.33 0.45