A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 1.10% 1.23% 1.36% 1.49% 1.62% 1.76% 1.89% 2.02% 2.15% 2.28%
danych 1.22% 1.35% 1.48% 1.61% 1.75% 1.88% 2.01% 2.14% 2.27% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:221
% 1.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  143  1.73
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  31  2.05
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  20  1.23
Rybczewice 3 038  473  473  455  1.10
Trawniki 7 277  961  961  913  22  2.41
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  221  1.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 145 65.61 1.13
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 30 13.57 0.23
PODSTAWKA Karol 11 4.98 0.09
BUJAŁA Adriana Iwona 3 1.36 0.02
ŚWISZCZ Józef Wojciech 4 1.81 0.03
OKOŃ Olga 11 4.98 0.09
WUCZKO Tomasz 1 0.45 0.01
SMOLAK Monika 5 2.26 0.04
PEŁKA Jarosław 2 0.90 0.02
ROWIŃSKI Wojciech 9 4.07 0.07