A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 34.13% 35.42% 36.71% 38.00% 39.29% 40.58% 41.87% 43.16% 44.45% 45.74%
danych 35.41% 36.70% 37.99% 39.28% 40.57% 41.86% 43.15% 44.44% 45.73% 47.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:5 244
% 40.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  3 345  40.39
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  702  46.37
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  556  34.13
Rybczewice 3 038  473  473  455  214  47.03
Trawniki 7 277  961  961  913  427  46.77
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  5 244  40.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 2 136 40.73 16.70
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 2 188 41.72 17.10
ZAWIŚLAK Sławomir 116 2.21 0.91
MAZUREK Beata 142 2.71 1.11
GORAJEK Beata Anna 44 0.84 0.34
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 132 2.52 1.03
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 29 0.55 0.23
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 217 4.14 1.70
STAWIARSKI Jarosław Piotr 33 0.63 0.26
SADURSKA Małgorzata Barbara 207 3.95 1.62