A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 1.90% 4.56% 7.22% 9.88% 12.54% 15.20% 17.85% 20.51% 23.17% 25.83%
danych 4.55% 7.21% 9.87% 12.53% 15.19% 17.84% 20.50% 23.16% 25.82% 28.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:866
% 6.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  119  2.96
Bełżec 2 796  541  541  514  25  4.86
Jarczów 3 005  589  589  564  20  3.55
Krynice 2 855  617  617  594  18  3.03
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  32  4.76
Łaszczów 5 361  931  931  891  30  3.37
Rachanie 4 528  922  922  863  48  5.56
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  394  28.49
Tarnawatka 3 254  587  587  563  22  3.91
Telatyn 3 556  672  672  640  25  3.91
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  92  5.25
Tyszowce 4 851  822  822  788  15  1.90
Ulhówek 4 233  705  705  682  26  3.81
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  866  6.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 152 17.55 1.09
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 38 4.39 0.27
KAWA Franciszek Wiesław 526 60.74 3.78
MURAT Krystyna Anna 29 3.35 0.21
SZAWARSKA Janina 29 3.35 0.21
LIPKA Grzegorz Jerzy 10 1.15 0.07
GARBACZ Maria Halina 21 2.42 0.15
STRZELECKA Magdalena Natalia 20 2.31 0.14
DUBIEL Jacek 16 1.85 0.11
KOZIEŁ Krzysztof 25 2.89 0.18