A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 2.02% 2.58% 3.14% 3.71% 4.27% 4.83% 5.39% 5.95% 6.52% 7.08%
danych 2.57% 3.13% 3.70% 4.26% 4.82% 5.38% 5.94% 6.51% 7.07% 7.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:710
% 5.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  300  7.47
Bełżec 2 796  541  541  514  20  3.89
Jarczów 3 005  589  589  564  22  3.90
Krynice 2 855  617  617  594  12  2.02
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  46  6.85
Łaszczów 5 361  931  931  891  33  3.70
Rachanie 4 528  922  922  863  43  4.98
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  36  2.60
Tarnawatka 3 254  587  587  563  43  7.64
Telatyn 3 556  672  672  640  22  3.44
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  77  4.40
Tyszowce 4 851  822  822  788  32  4.06
Ulhówek 4 233  705  705  682  24  3.52
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  710  5.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 169 23.80 1.21
GOŁAWSKA Kazimiera 32 4.51 0.23
KURZĘPA Irena 382 53.80 2.74
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 12 1.69 0.09
CICHOSZ Wacław 9 1.27 0.06
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 16 2.25 0.11
SZYMAŃSKI Adam 19 2.68 0.14
CZARNACKA Agata Alicja 24 3.38 0.17
STACHURA Rafał Artur 21 2.96 0.15
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 26 3.66 0.19