A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.00% 0.08% 0.16% 0.24% 0.32% 0.41% 0.49% 0.57% 0.65% 0.73%
danych 0.07% 0.15% 0.23% 0.31% 0.40% 0.48% 0.56% 0.64% 0.72% 0.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:55
% 0.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  16  0.40
Bełżec 2 796  541  541  514  0.00
Jarczów 3 005  589  589  564  0.71
Krynice 2 855  617  617  594  0.00
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  0.45
Łaszczów 5 361  931  931  891  0.22
Rachanie 4 528  922  922  863  0.81
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  0.43
Tarnawatka 3 254  587  587  563  0.53
Telatyn 3 556  672  672  640  0.00
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  0.46
Tyszowce 4 851  822  822  788  0.51
Ulhówek 4 233  705  705  682  0.29
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  55  0.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 13 23.64 0.09
PATYRA Elżbieta Beata 7 12.73 0.05
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 1.82 0.01
WÓJCIK Michał Grzegorz 4 7.27 0.03
BANACH Janusz Wojciech 6 10.91 0.04
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 2 3.64 0.01
DEMCIW Monika 3 5.45 0.02
PIETRAŚ Jacek 1 1.82 0.01
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 3 5.45 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 15 27.27 0.11