A  A+ A+

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  0.00
Bełżec 2 796  541  541  514  0.00
Jarczów 3 005  589  589  564  0.00
Krynice 2 855  617  617  594  0.00
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  0.00
Łaszczów 5 361  931  931  891  0.00
Rachanie 4 528  922  922  863  0.00
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  0.00
Tarnawatka 3 254  587  587  563  0.00
Telatyn 3 556  672  672  640  0.00
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  0.00
Tyszowce 4 851  822  822  788  0.00
Ulhówek 4 233  705  705  682  0.00
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne