A  A+ A+

Gmina Susiec

Susiec
brak 13.24% 14.36% 15.48% 16.60% 17.72% 18.84% 19.96% 21.08% 22.20% 23.32%
danych 14.35% 15.47% 16.59% 17.71% 18.83% 19.95% 21.07% 22.19% 23.31% 24.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 435
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 444
Liczba ważnych kart:1 444
Frekwencja wyborcza:22.44%
Liczba głosów ważnych:1 383
% głosów ważnych:95.78%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  394  28.49
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.43
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  14  1.01
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  36  2.60
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  530  38.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  25  1.81
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  16  1.16
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  61  4.41
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  139  10.05
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  162  11.71
  Komitety razem 1 383  100