A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Susiec

Susiec
brak 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.18%
danych 1.45% 1.66% 1.88% 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.17% 3.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 435
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 444
Liczba ważnych kart:1 444
Frekwencja wyborcza:22.44%
Liczba głosów ważnych:1 383
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 1.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 13 52.00 0.94
KURCZUK Grzegorz 1 4.00 0.07
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0 0.00 0.00
POZNAŃSKI Marek 6 24.00 0.43
LIPIŃSKA Paulina 1 4.00 0.07
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 0 0.00 0.00
PŁACHTA Łukasz Jan 1 4.00 0.07
POPIOŁEK Zofia 2 8.00 0.14
KABACIŃSKI Michał 1 4.00 0.07