A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.10% 2.32% 2.53% 2.75% 2.96% 3.18%
danych 1.45% 1.66% 1.88% 2.09% 2.31% 2.52% 2.74% 2.95% 3.17% 3.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:319
% 2.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  136  3.39
Bełżec 2 796  541  541  514  12  2.33
Jarczów 3 005  589  589  564  1.24
Krynice 2 855  617  617  594  11  1.85
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  21  3.13
Łaszczów 5 361  931  931  891  21  2.36
Rachanie 4 528  922  922  863  17  1.97
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  25  1.81
Tarnawatka 3 254  587  587  563  1.42
Telatyn 3 556  672  672  640  10  1.56
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  27  1.54
Tyszowce 4 851  822  822  788  10  1.27
Ulhówek 4 233  705  705  682  14  2.05
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  319  2.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 197 61.76 1.42
KURCZUK Grzegorz 25 7.84 0.18
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 2 0.63 0.01
POZNAŃSKI Marek 35 10.97 0.25
LIPIŃSKA Paulina 16 5.02 0.11
PALONKA Marek Franciszek 7 2.19 0.05
WÓJCIK Dorota Ewa 11 3.45 0.08
PŁACHTA Łukasz Jan 2 0.63 0.01
POPIOŁEK Zofia 7 2.19 0.05
KABACIŃSKI Michał 17 5.33 0.12