A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Susiec

Susiec
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 435
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 444
Liczba ważnych kart:1 444
Frekwencja wyborcza:22.44%
Liczba głosów ważnych:1 383
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 7 50.00 0.51
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 7.14 0.07
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 3 21.43 0.22
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 7.14 0.07
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 7.14 0.07
PEŁKA Jarosław 1 7.14 0.07
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00