A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:281
% 2.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  79  1.97
Bełżec 2 796  541  541  514  0.19
Jarczów 3 005  589  589  564  1.42
Krynice 2 855  617  617  594  24  4.04
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  13  1.93
Łaszczów 5 361  931  931  891  14  1.57
Rachanie 4 528  922  922  863  16  1.85
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  14  1.01
Tarnawatka 3 254  587  587  563  17  3.02
Telatyn 3 556  672  672  640  1.25
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  47  2.68
Tyszowce 4 851  822  822  788  22  2.79
Ulhówek 4 233  705  705  682  18  2.64
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  281  2.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 167 59.43 1.20
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 27 9.61 0.19
PODSTAWKA Karol 11 3.91 0.08
BUJAŁA Adriana Iwona 10 3.56 0.07
ŚWISZCZ Józef Wojciech 9 3.20 0.06
OKOŃ Olga 21 7.47 0.15
WUCZKO Tomasz 6 2.14 0.04
SMOLAK Monika 14 4.98 0.10
PEŁKA Jarosław 7 2.49 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 9 3.20 0.06