A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Tyszowce

Tyszowce
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 851
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:822
Liczba ważnych kart:822
Frekwencja wyborcza:16.94%
Liczba głosów ważnych:788
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 2.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 15 68.18 1.90
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 4.55 0.13
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 4.55 0.13
OKOŃ Olga 1 4.55 0.13
WUCZKO Tomasz 1 4.55 0.13
SMOLAK Monika 1 4.55 0.13
PEŁKA Jarosław 2 9.09 0.25
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00