A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Telatyn

Telatyn
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 556
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:672
Liczba ważnych kart:672
Frekwencja wyborcza:18.90%
Liczba głosów ważnych:640
% głosów ważnych:95.24%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 62.50 0.78
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 12.50 0.16
PODSTAWKA Karol 1 12.50 0.16
BUJAŁA Adriana Iwona 1 12.50 0.16
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00