A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Rachanie

Rachanie
brak 0.19% 0.58% 0.96% 1.35% 1.73% 2.12% 2.50% 2.89% 3.27% 3.66%
danych 0.57% 0.95% 1.34% 1.72% 2.11% 2.49% 2.88% 3.26% 3.65% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 528
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:922
Liczba ważnych kart:922
Frekwencja wyborcza:20.36%
Liczba głosów ważnych:863
% głosów ważnych:93.60%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 31.25 0.58
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 12.50 0.23
PODSTAWKA Karol 1 6.25 0.12
BUJAŁA Adriana Iwona 2 12.50 0.23
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 12.50 0.23
OKOŃ Olga 1 6.25 0.12
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 12.50 0.23
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 1 6.25 0.12