A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 26.64% 29.52% 32.39% 35.27% 38.14% 41.02% 43.89% 46.77% 49.64% 52.52%
danych 29.51% 32.38% 35.26% 38.13% 41.01% 43.88% 46.76% 49.63% 52.51% 55.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:6 175
% 44.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  1 728  43.03
Bełżec 2 796  541  541  514  186  36.19
Jarczów 3 005  589  589  564  295  52.30
Krynice 2 855  617  617  594  275  46.30
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  179  26.64
Łaszczów 5 361  931  931  891  369  41.41
Rachanie 4 528  922  922  863  478  55.39
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  530  38.32
Tarnawatka 3 254  587  587  563  275  48.85
Telatyn 3 556  672  672  640  267  41.72
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  906  51.74
Tyszowce 4 851  822  822  788  412  52.28
Ulhówek 4 233  705  705  682  275  40.32
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  6 175  44.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 1 214 19.66 8.72
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 2 270 36.76 16.31
ZAWIŚLAK Sławomir 2 090 33.85 15.01
MAZUREK Beata 179 2.90 1.29
GORAJEK Beata Anna 32 0.52 0.23
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 20 0.32 0.14
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 33 0.53 0.24
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 175 2.83 1.26
STAWIARSKI Jarosław Piotr 39 0.63 0.28
SADURSKA Małgorzata Barbara 123 1.99 0.88