A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat włodawski 

włodawski
brak 1.84% 2.11% 2.38% 2.65% 2.92% 3.19% 3.45% 3.72% 3.99% 4.26%
danych 2.10% 2.37% 2.64% 2.91% 3.18% 3.44% 3.71% 3.98% 4.25% 4.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:168
% 2.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  48  1.84
Hanna 2 628  479  479  451  16  3.55
Hańsk 3 105  547  547  524  14  2.67
Stary Brus 1 783  393  393  375  17  4.53
Urszulin 3 428  628  628  608  16  2.63
Włodawa 4 886  927  927  891  35  3.93
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  14  2.18
Wyryki 2 300  423  423  395  2.03
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  168  2.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻACZEK Jarosław 61 36.31 0.94
BENDER-MOTYKA Bogna Maria 13 7.74 0.20
KAWA Franciszek Wiesław 7 4.17 0.11
MURAT Krystyna Anna 12 7.14 0.18
SZAWARSKA Janina 16 9.52 0.25
LIPKA Grzegorz Jerzy 11 6.55 0.17
GARBACZ Maria Halina 9 5.36 0.14
STRZELECKA Magdalena Natalia 11 6.55 0.17
DUBIEL Jacek 7 4.17 0.11
KOZIEŁ Krzysztof 21 12.50 0.32