A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat włodawski 

włodawski
brak 1.15% 1.51% 1.87% 2.24% 2.60% 2.96% 3.32% 3.68% 4.05% 4.41%
danych 1.50% 1.86% 2.23% 2.59% 2.95% 3.31% 3.67% 4.04% 4.40% 4.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:163
% 2.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  69  2.64
Hanna 2 628  479  479  451  12  2.66
Hańsk 3 105  547  547  524  1.15
Stary Brus 1 783  393  393  375  2.13
Urszulin 3 428  628  628  608  29  4.77
Włodawa 4 886  927  927  891  21  2.36
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  1.25
Wyryki 2 300  423  423  395  10  2.53
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  163  2.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 87 53.37 1.34
MAŃKA Andrzej 9 5.52 0.14
TOBIASZ Violetta 22 13.50 0.34
BOREK Anna 11 6.75 0.17
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 4 2.45 0.06
CISAK Dorota 9 5.52 0.14
KRUPA Elżbieta 9 5.52 0.14
PASTERNAK Karol Jan 1 0.61 0.02
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 6 3.68 0.09
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 5 3.07 0.08