A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat włodawski 

włodawski
brak 1.40% 1.77% 2.14% 2.51% 2.88% 3.25% 3.61% 3.98% 4.35% 4.72%
danych 1.76% 2.13% 2.50% 2.87% 3.24% 3.60% 3.97% 4.34% 4.71% 5.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:225
% 3.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  133  5.09
Hanna 2 628  479  479  451  10  2.22
Hańsk 3 105  547  547  524  13  2.48
Stary Brus 1 783  393  393  375  2.13
Urszulin 3 428  628  628  608  16  2.63
Włodawa 4 886  927  927  891  29  3.25
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  1.40
Wyryki 2 300  423  423  395  1.77
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  225  3.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 124 55.11 1.91
KURCZUK Grzegorz 53 23.56 0.82
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 4 1.78 0.06
POZNAŃSKI Marek 8 3.56 0.12
LIPIŃSKA Paulina 12 5.33 0.18
PALONKA Marek Franciszek 1 0.44 0.02
WÓJCIK Dorota Ewa 8 3.56 0.12
PŁACHTA Łukasz Jan 3 1.33 0.05
POPIOŁEK Zofia 4 1.78 0.06
KABACIŃSKI Michał 8 3.56 0.12