A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat włodawski 

włodawski
brak 0.19% 0.25% 0.31% 0.37% 0.43% 0.50% 0.56% 0.62% 0.68% 0.74%
danych 0.24% 0.30% 0.36% 0.42% 0.49% 0.55% 0.61% 0.67% 0.73% 0.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 0.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  21  0.80
Hanna 2 628  479  479  451  0.22
Hańsk 3 105  547  547  524  0.19
Stary Brus 1 783  393  393  375  0.53
Urszulin 3 428  628  628  608  0.66
Włodawa 4 886  927  927  891  0.79
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  0.47
Wyryki 2 300  423  423  395  0.51
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  41  0.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 11 26.83 0.17
PATYRA Elżbieta Beata 3 7.32 0.05
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 2.44 0.02
WÓJCIK Michał Grzegorz 2 4.88 0.03
BANACH Janusz Wojciech 3 7.32 0.05
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 3 7.32 0.05
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 7 17.07 0.11
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 4.88 0.03
JAKUBCZAK Agnieszka 9 21.95 0.14