A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat włodawski 

włodawski
brak 3.82% 4.13% 4.44% 4.75% 5.06% 5.37% 5.67% 5.98% 6.29% 6.60%
danych 4.12% 4.43% 4.74% 5.05% 5.36% 5.66% 5.97% 6.28% 6.59% 6.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:383
% 5.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  177  6.78
Hanna 2 628  479  479  451  28  6.21
Hańsk 3 105  547  547  524  20  3.82
Stary Brus 1 783  393  393  375  15  4.00
Urszulin 3 428  628  628  608  42  6.91
Włodawa 4 886  927  927  891  47  5.27
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  31  4.83
Wyryki 2 300  423  423  395  23  5.82
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  383  5.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 139 36.29 2.14
SŁOWIK Katarzyna Danuta 18 4.70 0.28
DEMCZUK Andrzej Marcin 17 4.44 0.26
POPEK Amadeusz Jan 7 1.83 0.11
HOŁOWNIA Magdalena 10 2.61 0.15
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 13 3.39 0.20
BIŁANT Paweł 8 2.09 0.12
BOLIBOK Małgorzata 7 1.83 0.11
KEMPISTY Monika Katarzyna 6 1.57 0.09
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 158 41.25 2.43