A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat włodawski 

włodawski
brak 1.09% 1.54% 1.98% 2.43% 2.87% 3.32% 3.76% 4.21% 4.65% 5.10%
danych 1.53% 1.97% 2.42% 2.86% 3.31% 3.75% 4.20% 4.64% 5.09% 5.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 2.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  91  3.49
Hanna 2 628  479  479  451  25  5.54
Hańsk 3 105  547  547  524  1.53
Stary Brus 1 783  393  393  375  2.13
Urszulin 3 428  628  628  608  12  1.97
Włodawa 4 886  927  927  891  18  2.02
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  1.09
Wyryki 2 300  423  423  395  11  2.78
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  180  2.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 107 59.44 1.65
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 25 13.89 0.38
PODSTAWKA Karol 6 3.33 0.09
BUJAŁA Adriana Iwona 2 1.11 0.03
ŚWISZCZ Józef Wojciech 5 2.78 0.08
OKOŃ Olga 10 5.56 0.15
WUCZKO Tomasz 4 2.22 0.06
SMOLAK Monika 1 0.56 0.02
PEŁKA Jarosław 3 1.67 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 17 9.44 0.26