A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat włodawski 

włodawski
brak 31.39% 32.25% 33.12% 33.98% 34.85% 35.71% 36.57% 37.44% 38.30% 39.17%
danych 32.24% 33.11% 33.97% 34.84% 35.70% 36.56% 37.43% 38.29% 39.16% 40.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:2 395
% 36.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  948  36.31
Hanna 2 628  479  479  451  164  36.36
Hańsk 3 105  547  547  524  172  32.82
Stary Brus 1 783  393  393  375  149  39.73
Urszulin 3 428  628  628  608  241  39.64
Włodawa 4 886  927  927  891  340  38.16
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  257  40.03
Wyryki 2 300  423  423  395  124  31.39
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  2 395  36.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 477 19.92 7.34
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 013 42.30 15.59
ZAWIŚLAK Sławomir 276 11.52 4.25
MAZUREK Beata 413 17.24 6.36
GORAJEK Beata Anna 28 1.17 0.43
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 28 1.17 0.43
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 18 0.75 0.28
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 74 3.09 1.14
STAWIARSKI Jarosław Piotr 16 0.67 0.25
SADURSKA Małgorzata Barbara 52 2.17 0.80