A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat zamojski 

zamojski
brak 0.13% 0.21% 0.28% 0.36% 0.43% 0.51% 0.59% 0.66% 0.74% 0.81%
danych 0.20% 0.27% 0.35% 0.42% 0.50% 0.58% 0.65% 0.73% 0.80% 0.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:89 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 713
Liczba ważnych kart:18 710
Frekwencja wyborcza:20.80%
Liczba głosów ważnych:18 036
% głosów ważnych:96.40%
Liczba głosów na listy komitetu:87
% 0.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Adamów 3 942  724  724  712  0.14
Grabowiec 3 665  578  578  550  0.55
Komarów-Osada 4 421  1 217  1 217  1 161  0.34
Krasnobród 5 895  1 671  1 670  1 605  0.50
Łabunie 5 068  1 296  1 296  1 267  0.16
Miączyn 4 966  1 195  1 195  1 144  0.44
Nielisz 4 802  779  779  749  0.13
Radecznica 5 243  966  966  946  0.74
Sitno 5 588  1 181  1 181  1 148  0.70
Skierbieszów 4 425  940  940  900  0.89
Stary Zamość 4 456  965  965  935  0.21
Sułów 3 976  444  444  419  0.48
Szczebrzeszyn 9 714  1 721  1 721  1 645  0.43
Zamość 17 952  4 046  4 044  3 905  23  0.59
Zwierzyniec 5 849  990  990  950  0.63
Ogółem 89 962  18 713  18 710  18 036  87  0.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 22 25.29 0.12
PATYRA Elżbieta Beata 6 6.90 0.03
DZIUDZIK Sławomir Marian 8 9.20 0.04
WÓJCIK Michał Grzegorz 6 6.90 0.03
BANACH Janusz Wojciech 6 6.90 0.03
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 7 8.05 0.04
PIETRAŚ Jacek 5 5.75 0.03
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 2.30 0.01
JAKUBCZAK Agnieszka 25 28.74 0.14