A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat gorzowski 

gorzowski
brak 11.76% 12.43% 13.10% 13.77% 14.44% 15.11% 15.77% 16.44% 17.11% 17.78%
danych 12.42% 13.09% 13.76% 14.43% 15.10% 15.76% 16.43% 17.10% 17.77% 18.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:1 339
% 14.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  367  14.29
Bogdaniec 5 443  891  891  867  160  18.45
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  128  11.76
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  229  14.93
Lubiszyn 5 405  709  709  685  105  15.33
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  164  16.40
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  186  12.74
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  1 339  14.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 1 076 80.36 11.69
WZIĄTEK Stanisław Czesław 28 2.09 0.30
HOLAK Julia 57 4.26 0.62
WONTOR Tomasz Paweł 53 3.96 0.58
CHAŁAT Dorota Róża 17 1.27 0.18
FEDKO Edward Jan 40 2.99 0.43
PRZYWARA Urszula Jadwiga 28 2.09 0.30
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 14 1.05 0.15
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 10 0.75 0.11
PAŃTAK Kazimierz 16 1.19 0.17