A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat gorzowski 

gorzowski
brak 2.63% 2.75% 2.88% 3.00% 3.12% 3.25% 3.37% 3.49% 3.61% 3.74%
danych 2.74% 2.87% 2.99% 3.11% 3.24% 3.36% 3.48% 3.60% 3.73% 3.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:296
% 3.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  87  3.39
Bogdaniec 5 443  891  891  867  25  2.88
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  42  3.86
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  43  2.80
Lubiszyn 5 405  709  709  685  18  2.63
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  37  3.70
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  44  3.01
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  296  3.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 72 24.32 0.78
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 51 17.23 0.55
BACHALSKI Dariusz Jacek 88 29.73 0.96
MARKIEWICZ Dorota 26 8.78 0.28
SZOSTAŁO Wiktor 7 2.36 0.08
WOJTCZAK Kinga 19 6.42 0.21
SZURA Zbigniew Jan 6 2.03 0.07
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 9 3.04 0.10
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 3 1.01 0.03
KASZNIA Magdalena Anna 15 5.07 0.16