A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat gorzowski 

gorzowski
brak 22.62% 23.77% 24.92% 26.06% 27.21% 28.36% 29.51% 30.66% 31.80% 32.95%
danych 23.76% 24.91% 26.05% 27.20% 28.35% 29.50% 30.65% 31.79% 32.94% 34.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:2 566
% 27.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  675  26.29
Bogdaniec 5 443  891  891  867  237  27.34
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  371  34.10
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  347  22.62
Lubiszyn 5 405  709  709  685  164  23.94
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  275  27.50
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  497  34.04
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  2 566  27.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 847 33.01 9.20
HOC Czesław 43 1.68 0.47
RAFALSKA Elżbieta 1 420 55.34 15.43
MATERNA Jerzy Marian 80 3.12 0.87
ROBAK Marzanna Urszula 57 2.22 0.62
SZYMAŃSKA Halina Barbara 40 1.56 0.43
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 14 0.55 0.15
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 0.08 0.02
RONOWICZ Bożena 38 1.48 0.41
SZAŁABAWKA Artur Lesław 25 0.97 0.27