A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 2.07% 2.33% 2.59% 2.85% 3.11% 3.37% 3.62% 3.88% 4.14% 4.40%
danych 2.32% 2.58% 2.84% 3.10% 3.36% 3.61% 3.87% 4.13% 4.39% 4.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:170
% 2.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  45  2.07
Bobrowice 2 595  445  445  426  13  3.05
Bytnica 2 064  227  227  216  2.31
Dąbie 3 962  555  555  519  19  3.66
Gubin 5 900  792  792  752  17  2.26
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  62  2.55
Maszewo 2 335  207  207  193  4.66
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  170  2.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 76 44.71 1.13
ŁYCZYWEK Włodzimierz 8 4.71 0.12
BORZYM Justyna 10 5.88 0.15
DOBIES Tomasz Jarosław 2 1.18 0.03
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 2 1.18 0.03
CHMIELEWSKA Ewa Anna 14 8.24 0.21
LIPIEC Magdalena 14 8.24 0.21
SOBIEPAN Janusz 2 1.18 0.03
GRUCA Małgorzata Maria 9 5.29 0.13
ZELISKO Mirosław Marek 33 19.41 0.49