A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 26.60% 27.87% 29.14% 30.41% 31.68% 32.96% 34.23% 35.50% 36.77% 38.04%
danych 27.86% 29.13% 30.40% 31.67% 32.95% 34.22% 35.49% 36.76% 38.03% 39.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:2 185
% 32.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  738  33.92
Bobrowice 2 595  445  445  426  117  27.46
Bytnica 2 064  227  227  216  66  30.56
Dąbie 3 962  555  555  519  204  39.31
Gubin 5 900  792  792  752  200  26.60
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  793  32.61
Maszewo 2 335  207  207  193  67  34.72
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  2 185  32.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 167 53.41 17.38
BUKIEWICZ Bożenna 716 32.77 10.66
GRODZKI Tomasz Paweł 55 2.52 0.82
KUNICKA Halina 54 2.47 0.80
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 19 0.87 0.28
MACHALICA Krzysztof Edward 34 1.56 0.51
ŁAWRYNOWICZ Zofia 19 0.87 0.28
MARCINKIEWICZ Mirosław 43 1.97 0.64
ŁĄCKI Artur Jarosław 10 0.46 0.15
KOCHAN Magdalena Maria 68 3.11 1.01