A  A+ A+

Powiat międzyrzecki 

międzyrzecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 613
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 445
Liczba ważnych kart:8 443
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:7 984
% głosów ważnych:94.56%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bledzew 3 665  700  700  645  0.00
Międzyrzecz 20 748  3 847  3 847  3 668  0.00
Przytoczna 4 597  772  772  695  0.00
Pszczew 3 410  630  628  601  0.00
Skwierzyna 10 012  1 693  1 693  1 614  0.00
Trzciel 5 181  803  803  761  0.00
Ogółem 47 613  8 445  8 443  7 984  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne