A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat nowosolski 

nowosolski
brak 23.69% 25.06% 26.43% 27.81% 29.18% 30.55% 31.92% 33.29% 34.67% 36.04%
danych 25.05% 26.42% 27.80% 29.17% 30.54% 31.91% 33.28% 34.66% 36.03% 37.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 279
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 309
Liczba ważnych kart:12 309
Frekwencja wyborcza:17.77%
Liczba głosów ważnych:11 869
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:4 033
% 33.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowa Sól 31 638  6 629  6 628  6 438  2 360  36.66
Bytom Odrzański 4 347  729  729  703  263  37.41
Kolsko 2 648  398  399  367  105  28.61
Kożuchów 12 844  1 852  1 852  1 786  587  32.87
Nowa Sól 5 443  828  828  802  190  23.69
Nowe Miasteczko 4 391  686  686  638  159  24.92
Otyń 5 204  875  875  841  291  34.60
Siedlisko 2 764  312  312  294  78  26.53
Ogółem 69 279  12 309  12 309  11 869  4 033  33.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 2 192 54.35 18.47
BUKIEWICZ Bożenna 1 421 35.23 11.97
GRODZKI Tomasz Paweł 65 1.61 0.55
KUNICKA Halina 78 1.93 0.66
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 28 0.69 0.24
MACHALICA Krzysztof Edward 54 1.34 0.45
ŁAWRYNOWICZ Zofia 28 0.69 0.24
MARCINKIEWICZ Mirosław 63 1.56 0.53
ŁĄCKI Artur Jarosław 16 0.40 0.13
KOCHAN Magdalena Maria 88 2.18 0.74