A  A+ A+

Powiat słubicki 

słubicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 968
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 003
Liczba ważnych kart:6 002
Frekwencja wyborcza:16.24%
Liczba głosów ważnych:5 712
% głosów ważnych:95.17%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cybinka 5 346  622  622  593  0.00
Górzyca 3 305  442  442  410  0.00
Ośno Lubuskie 5 173  822  822  764  0.00
Rzepin 7 837  1 166  1 166  1 110  0.00
Słubice 15 307  2 951  2 950  2 835  0.00
Ogółem 36 968  6 003  6 002  5 712  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne