A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
brak 0.79% 0.99% 1.20% 1.40% 1.60% 1.81% 2.01% 2.21% 2.41% 2.62%
danych 0.98% 1.19% 1.39% 1.59% 1.80% 2.00% 2.20% 2.40% 2.61% 2.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  0.79
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  41  2.00
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  12  2.82
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  16  0.89
Zwierzyn 3 497  468  468  434  10  2.30
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  85  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 39 45.88 0.71
ŁYCZYWEK Włodzimierz 6 7.06 0.11
BORZYM Justyna 5 5.88 0.09
DOBIES Tomasz Jarosław 3 3.53 0.05
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1 1.18 0.02
CHMIELEWSKA Ewa Anna 8 9.41 0.15
LIPIEC Magdalena 13 15.29 0.24
SOBIEPAN Janusz 4 4.71 0.07
GRUCA Małgorzata Maria 1 1.18 0.02
ZELISKO Mirosław Marek 5 5.88 0.09