A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat zielonogórski 

zielonogórski
brak 4.70% 5.13% 5.55% 5.98% 6.40% 6.83% 7.25% 7.68% 8.10% 8.53%
danych 5.12% 5.54% 5.97% 6.39% 6.82% 7.24% 7.67% 8.09% 8.52% 8.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 108
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 258
Liczba ważnych kart:14 254
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 682
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 069
% 7.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Babimost 4 988  856  856  815  50  6.13
Bojadła 2 728  365  365  341  18  5.28
Czerwieńsk 7 699  1 360  1 358  1 277  97  7.60
Kargowa 4 632  607  607  588  45  7.65
Nowogród Bobrzański 8 270  1 408  1 408  1 316  94  7.14
Sulechów 21 055  4 077  4 077  3 933  333  8.47
Świdnica 5 021  1 047  1 046  1 005  75  7.46
Trzebiechów 2 605  370  370  346  18  5.20
Zabór 3 098  604  604  574  27  4.70
Zielona Góra 15 012  3 564  3 563  3 487  312  8.95
Ogółem 75 108  14 258  14 254  13 682  1 069  7.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 505 47.24 3.69
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 50 4.68 0.37
JONCZEK Joanna Małgorzata 37 3.46 0.27
BIELEWICZ Przemysław 37 3.46 0.27
BIAŁOKOZ Andrzej 9 0.84 0.07
RATAJCZAK Mariusz 43 4.02 0.31
BAWOLSKA Wioletta Helena 11 1.03 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 47 4.40 0.34
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 304 28.44 2.22
GŁADKOW Jan 26 2.43 0.19