A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat żagański 

żagański
brak 1.31% 1.45% 1.59% 1.74% 1.88% 2.02% 2.16% 2.30% 2.45% 2.59%
danych 1.44% 1.58% 1.73% 1.87% 2.01% 2.15% 2.29% 2.44% 2.58% 2.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 540
Liczba ważnych kart:10 538
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:10 145
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:176
% 1.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gozdnica 2 717  333  333  321  1.87
Żagań 21 047  4 154  4 153  4 024  57  1.42
Brzeźnica 3 005  550  550  527  1.71
Iłowa 5 689  896  896  866  18  2.08
Małomice 4 381  568  568  536  1.31
Niegosławice 3 628  456  456  440  12  2.73
Szprotawa 17 212  2 587  2 587  2 479  44  1.77
Wymiarki 1 949  224  224  211  1.90
Żagań 5 587  772  771  741  19  2.56
Ogółem 65 215  10 540  10 538  10 145  176  1.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 76 43.18 0.75
ŁYCZYWEK Włodzimierz 6 3.41 0.06
BORZYM Justyna 12 6.82 0.12
DOBIES Tomasz Jarosław 12 6.82 0.12
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 3 1.70 0.03
CHMIELEWSKA Ewa Anna 12 6.82 0.12
LIPIEC Magdalena 18 10.23 0.18
SOBIEPAN Janusz 6 3.41 0.06
GRUCA Małgorzata Maria 11 6.25 0.11
ZELISKO Mirosław Marek 20 11.36 0.20