A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat żarski 

żarski
brak 4.56% 5.44% 6.31% 7.19% 8.07% 8.95% 9.82% 10.70% 11.58% 12.45%
danych 5.43% 6.30% 7.18% 8.06% 8.94% 9.81% 10.69% 11.57% 12.44% 13.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 632
Liczba ważnych kart:13 622
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:13 030
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:1 032
% 7.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęknica 2 010  330  330  315  42  13.33
Żary 31 099  6 535  6 527  6 312  498  7.89
Brody 2 753  267  267  259  22  8.49
Jasień 5 773  830  830  786  55  7.00
Lipinki Łużyckie 2 598  381  381  358  28  7.82
Lubsko 15 351  2 535  2 534  2 415  177  7.33
Przewóz 2 564  367  367  340  23  6.76
Trzebiel 4 616  584  584  526  24  4.56
Tuplice 2 587  348  348  327  24  7.34
Żary 9 551  1 455  1 454  1 392  139  9.99
Ogółem 78 902  13 632  13 622  13 030  1 032  7.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 479 46.41 3.68
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 45 4.36 0.35
JONCZEK Joanna Małgorzata 34 3.29 0.26
BIELEWICZ Przemysław 37 3.59 0.28
BIAŁOKOZ Andrzej 16 1.55 0.12
RATAJCZAK Mariusz 46 4.46 0.35
BAWOLSKA Wioletta Helena 13 1.26 0.10
PUCEK Mateusz Sebastian 37 3.59 0.28
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 307 29.75 2.36
GŁADKOW Jan 18 1.74 0.14