A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 41501 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 2 Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat toruński Gmina Chełmża
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Pomieszczenia Urzędu Miasta 87-140 Chełmża ul. Tumska 12
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2191
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2191
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1580
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 1234
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 346
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 346
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 346
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 346
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 323
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STACHOWIAK Ireneusz 1
2. ŁUCZAK Stefan Nikodem 2
3. KAŁUŻNY Mariusz Piotr 47
4. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 0
5. ŁABĘCKI Bogdan 0
6. MATCZAK Agnieszka Ewa 0
7. KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 1
8. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 0
9. KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 1
10. CIECIERSKI Sławomir Ryszard 0
Razem52
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CYWIŃSKA Marta Ewa 4
2. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0
3. HRABSKI Piotr Michał 0
4. SZENDEL Weronika 1
5. POŁĄCZAK Wojciech 0
6. BORUCKA Irena 0
7. ANDUŁA Miłosz 0
8. LASKOWSKA Julia 2
9. RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0
10. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0
Razem7
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZEMKE Janusz Władysław 26
2. KRZYŻANOWSKA Elżbieta 2
3. POLAK Urszula 1
4. GRZĄDZIEL Krzysztof 0
5. IWICKA Urszula 1
6. KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0
8. WADOŃ Jan 0
9. GAIK-MAZUREK Beata Maria 0
10. MAKOWSKI Maciej Sławomir 0
Razem30
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:75
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 15
2. ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 55
3. DRAB Marzenna Stefania 2
4. BANASZAK Adam Heliodor 1
5. KOWALSKI Wojciech Lech 1
6. STOLECKA Małgorzata 1
7. SZAFRAŃSKI Robert Antoni 0
8. ADAMOWICZ Beata 0
9. ZAJĄKAŁA Jacek 0
10. BOROWIAK Joanna Beata 0
Razem75
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZUKA Kazimiera 7
2. KRUPA Łukasz Marcin 0
3. STRAUSS Hanna Barbara 0
4. KRÓLEWICZ Mirosław 1
5. BOROWSKA Joanna Małgorzata 0
6. KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0
7. FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0
8. WOJTAS Jarosław Andrzej 0
9. CIEŚLAKOWSKA Ewa 0
10. WYDRZYŃSKI Maciej 0
Razem8
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARZEC Maciej Jan 1
2. MICHAŁEK Iwona Krystyna 0
3. KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 2
4. PROKOPOWICZ Wojciech 0
5. NALASKOWSKI Jacek Andrzej 1
6. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0
7. SOPEL-SZAMOCKA Joanna 0
8. LASKOWSKI Dariusz Jan 0
9. POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0
10. WALKOWIAK Andrzej 0
Razem4
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSTRZEWA Jacek Andrzej 14
2. OSIŃSKI Arkadiusz Marek 2
3. NOWICKA Marta 3
4. CIĘGOTURA Kamil 2
5. RYBACKA Marlena Hanna 1
6. WIECZOREK Dariusz 2
7. WYSIŃSKA Magdalena 1
8. DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 0
9. BRONOWSKI Łukasz Piotr 0
10. KRAWCZYSZYN Tomasz 1
Razem26
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:99
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 37
2. JĘDRZEJCZAK Otylia 8
3. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 50
4. JANOSZ Anna 1
5. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 0
6. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 2
7. PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 0
8. ELIASZ Józef Henryk 0
9. KRAKOWIAK Dariusz Piotr 0
10. WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 1
Razem99
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KŁOPOTEK Eugeniusz 19
2. MES Ewa Monika 2
3. BARANOWSKI Krzysztof 0
4. PIETROWSKI Andrzej Władysław 0
5. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 1
6. KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 0
7. OWCZARZ Andrzej 0
8. WICHROWSKA Magdalena 0
9. KURZAWA Dariusz 0
10. SOSNOWSKI Zbigniew 0
Razem22