A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 60907 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat lubelski Gmina Jastków
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa 21-002 Snopków 50
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1876
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1876
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1310
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 718
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 592
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 592
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 592
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 592
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 584
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 6
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 3
3. KAWA Franciszek Wiesław 0
4. MURAT Krystyna Anna 2
5. SZAWARSKA Janina 1
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 2
7. GARBACZ Maria Halina 1
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 2
10. KOZIEŁ Krzysztof 0
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 6
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2
3. PODSTAWKA Karol 1
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 0
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 2
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 2
Razem13
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 4
2. GOŁAWSKA Kazimiera 0
3. KURZĘPA Irena 0
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 2
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 0
7. SZYMAŃSKI Adam 0
8. CZARNACKA Agata Alicja 0
9. STACHURA Rafał Artur 0
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 1
Razem7
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:209
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 57
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 122
3. ZAWIŚLAK Sławomir 4
4. MAZUREK Beata 5
5. GORAJEK Beata Anna 1
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 14
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 1
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 2
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 0
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 3
Razem209
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:26
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 23
2. KURCZUK Grzegorz 1
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1
4. POZNAŃSKI Marek 0
5. LIPIŃSKA Paulina 0
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 0
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 1
10. KABACIŃSKI Michał 0
Razem26
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 15
2. MAŃKA Andrzej 4
3. TOBIASZ Violetta 1
4. BOREK Anna 1
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0
6. CISAK Dorota 0
7. KRUPA Elżbieta 0
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 0
Razem21
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:51
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 27
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 4
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 3
4. POPEK Amadeusz Jan 1
5. HOŁOWNIA Magdalena 1
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0
7. BIŁANT Paweł 1
8. BOLIBOK Małgorzata 0
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 2
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 12
Razem51
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:158
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 46
2. LIPIŃSKA Monika Maria 76
3. GRAD Mariusz 4
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 1
5. GRABCZUK Krzysztof 13
6. BIELECKA Izabela 1
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 2
9. TARAS Mirosław Henryk 11
10. POŻAK Janusz 4
Razem158
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:82
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 5
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 61
3. TOKARSKA Genowefa 5
4. ZAJĄC Józef 5
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 2
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 0
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 1
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 3
Razem82
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 0
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 0
Razem0